Recikliraj i sačuvaj životnu sredinu


 

Tretman i skladištenje otpada


 
RECIKLAŽA

Kompletno smo opremljeni za tretman neopasnog otpada i skladistenje opasnog i neopasnog otpada. Oslonite se na naše dugogodišnje iskustvo i ukažite nam poverenje.

RECIKLAŽA

Naša delatnost ne dovodi do emisija štetnih po vazduh, vodu i zemljište. Ne proizvode se buka i vibribacije, kao ni jonizirajuće i nejonizirajuće zračenje zbog toga što postupamo strogo u skladu sa propisanim standardima i merama koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine, a sve sa ciljem očuvanja biološke ravnoteže, jer mi zajedno sa Vama gradimo budućnost!

Dozvola za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Preuzmite dokument
Dozvola za tretman neopasnog otpada i skladištenje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Preuzmite dokument