Štampa

Prodajni program

NINS METALI D.O.O. trguje sa polu proizvodima, ravnim proizvodima, cevima, dugim proizvodima kao i repro materijalima za proizvodnju čelika. Kroz našu razvijenu trgovačku mrežu i izvanredan radni odnos sa proizvođačima i dobavljačima možemo ponuditi logistička rešenja za distributere, proizvođače, prerađivače i krajnje korisnike.

Ravni proizvodi

Drugi proizvodi

Cevi

Bileti
Repro materijali