Štampa

Pocinkovana žica

U koturu             -              1,8mm,  2,0mm, 2,2mm, 2,5mm, 3,1mm.

NINS METALI D.O.O.

Prodajni program