Štampa

Pocinkovani limovi i trake

Pocinkovane limove i trake možemo ponuditi u sledećim standardima kvaliteta:

EN 10142

DIN 17162-1

JUS C.B4.025

DX51D (FePO2GZ)

St 02 Z

Č Zn 02

DX52D (FePO3GZ)

St 03 Z

Č Zn 03

DX53D (FePO5GZ)

St 05 Z

Č Zn 04

DX54D (FePO6GZ)

St 06 Z

Č Zn 05

 Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu: EN 10142

 

Pocinkovani lim u tablama

Široke pocinkovane trake u koturu

Usko slitovane trake

Debljina u mm

0,45-2,00

0,45-2,00

0,45-2,00

Širina u mm

800-1500

800-1500

20-800

Dužina u mm

1400-1300

 

 

Unutrašnji prečnik kotura u mm

 

610/525

610

Masa u t

do 5

do 15