Štampa

Hladnovaljani limovi i trake

NINS Metali nudi hladnovaljane trake i limove u sledećim standardima kvaliteta:

EN 10027-1

DIN 1623-T1

JUS C.B4.016*

DC01 (FeP01)

St 12

Č 0146

DC03 (FeP03)

RRSt 13

Č 0147 SU

DC04 (FeP04)

St 14

Č 0148 SU

Asortiman hladnovaljanih limova i traka od niskougljeničnih čelika dostupan je u sledećim dimenzijama:

 

Trake u koturu

Table

Uzane šlitovane trake u koturu

Debljina u mm

0,4-3,00

0,4-3,00

0,5-3,00

Širina u mm

600-1500

600-1500

20-600

Dužina u mm

 

1400-600

 

Unutrašnji prečnik kotura u mm

508/610/750

 

525/610

Masa u t

do 15

do 5

 

 

 

NINS METALI D.O.O.

Prodajni program