Štampa

Prodajni program

NINS METALI D.O.O. trguje sa polu proizvodima, ravnim proizvodima, cevima, dugim proizvodima kao i repro materijalima za proizvodnju čelika. Kroz našu razvijenu trgovačku mrežu i izvanredan radni odnos sa proizvođačima i dobavljačima možemo ponuditi logistička rešenja za distributere, proizvođače, prerađivače i krajnje korisnike.

Ravni proizvodi

 • Toplovaljane trake i limovi
 • Hladnovaljane trake i limovi
 • Pocinkovane trake i limovi
 • Farbane trake i limovi
 • Beli limovi

Drugi proizvodi

 • Profili – IPN, IPE, UPN
 • Ugaonici
 • Betonsko gvoždje

Cevi

 • Šavne
 • Bešavne

Bileti
Repro materijali

 • Ugalj za koksanje
 • Metalurški koks
 • Gvozdena ruda
 • Otpad

NINS METALI D.O.O.

Prodajni program